Analiza nieruchomości

W przypadku nieruchomości analiza może być przeprowadzona na różne sposoby i według różnych kryteriów, zależnie od potrzeb i oczekiwań Inwestora. Wykonujemy specjalistyczne analizy nieruchomości dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, zainteresowanych zakupem, sprzedażą bądź wynajmem wskazanej nieruchomości. W każdym przypadku wykonujemy powierzone nam zadania rzetelnie i z uwzględnieniem najlepszego interesu Inwestora, dzięki czemu mają Państwo pewność, że informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej analizy są zgodne ze stanem faktycznym i pod każdym względem odzwierciedlają aktualną sytuację weryfikowanej nieruchomości. Analiza nieruchomości wykonana przez naszych specjalistów ułatwia Inwestorowi podjęcie decyzji co do zakupu, sprzedaży lub wynajmu danej działki, budynku czy lokalu, jednocześnie zabezpieczając przed inwestycją w nieruchomość niespełniającą oczekiwań.

Doradztwo gruntowe

Zakup gruntu jest inwestycją potencjalnie ryzykowną, szczególnie dla Inwestorów o niewielkim doświadczeniu w obrocie nieruchomościami gruntowymi. Doradztwo gruntowe oferowane przez nasze biuro to usługa, dzięki której nie muszą się Państwo obawiać o to, że po zakupie wybranej nieruchomości gruntowej zaistnieją jakieś przeszkody dla zrealizowania zaplanowanej inwestycji. Gruntownie weryfikujemy zarówno stan prawny wskazanego gruntu, jak i jego sytuację planistyczną, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Na życzenie Inwestora sprawdzamy zgodność zapisów znajdujących się w księdze wieczystej danej nieruchomości gruntowej z ewidencją gruntów i budynków, wskazując jednocześnie możliwości rozwiązania ewentualnych problemów.

Analiza działki

Kompleksowa analiza działki, w którą zamierzają Państwo zainwestować swoje pieniądze, pozwoli uniknąć licznych problemów, na jakie można się natknąć w przypadku inwestycji w nieruchomość gruntową. Rzetelnie wykonana analiza działki pod kątem mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń (tzw. analiza SWOT) to podstawa, na której warto oprzeć decyzję zakupową, a w przypadku chęci sprzedaży danej nieruchomości gruntowej poprawi pozycję negocjacyjną Sprzedającego. Każda wykonana przez nas analiza działki jest obiektywna, wieloaspektowa, skrupulatna i przeprowadzana ściśle według wytycznych określonych przez Inwestora.

Konsultacje nieruchomości

Z uwagi na fakt, że każda inwestycja w nieruchomość to wydatek rzędu co najmniej dziesiątek (a zazwyczaj setek) tysięcy złotych, oferujemy Państwu konsultacje nieruchomości w zakresie zgodności danej oferty z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora oraz opłacalności inwestycji w konkretną nieruchomość. Konsultacje nieruchomości z naszymi specjalistami pozwalają uzyskać Państwu konkretne informacje m.in. co do możliwości realizacji wizji Inwestora w wybranej lokalizacji, adekwatności posiadanego budżetu do planowanego zakresu prac budowlanych i wykończeniowych czy funkcjonalności danego układu pomieszczeń w kontekście wskazanych potrzeb i wymagań. Analizujemy również możliwość wprowadzenia w danej nieruchomości zmian w zakresie wyburzeń i rearanżacji układu wnętrz, zmian w instalacjach czy doświetlenia przestrzeni zgodnie z preferencjami Inwestora.