Nadzory budowlane

Nadzór budowlany nad postępem prac podczas realizacji obiektów budowlanych jest ustawowym wymogiem, jaki powinien spełnić każdy Inwestor budujący lub rozbudowujący nieruchomość. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Inwestora na placu budowy oraz sprawuje kontrolę nad zgodnością realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, a także bieżącą wiedzą techniczną i budowlaną oraz z najlepszymi praktykami branżowymi. W zakres obowiązków inspektora inwestorskiego nadzoru budowlanego wchodzi również weryfikacja jakości wszystkich wykonanych prac budowlanych, odbiór robót budowlanych i potwierdzanie wykonania poszczególnych prac zgodnie z planem.

Nadzór budowlany

Nasi inspektorzy nadzoru budowlanego posiadają wszystkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, dzięki czemu oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie nadzoru budowlanego na terenie obiektów budowlanych realizowanych dla Inwestorów prywatnych, jak i dla Inwestorów instytucjonalnych. Na każdym etapie współpracy pozostajemy w ścisłym kontakcie z Inwestorem, kontrolując postępy prac w sposób kompleksowy i drobiazgowy, co pozwala uniknąć wielu potencjalnych błędów.

Nadzór budowlany - kierownik budowy

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każda inwestycja budowlana, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, musi być nadzorowana przez ustanowionego dla tej właśnie inwestycji kierownika budowy. Pełniący nadzór budowlany kierownik budowy jest odpowiedzialny za prawidłową, zgodną ze sztuką i bezpieczną realizację poszczególnych etapów prac w obrębie danego obiektu budowlanego. Co równie istotne, kierownik budowy ma także obowiązek weryfikacji przestrzegania przepisów BHP przez wszystkie osoby przebywające na placu budowy – zarówno pracowników, jak i innych osób tam się znajdujących.

Nadzór budowlany - Kraków

Siedziba naszego biura projektowego znajduje się wprawdzie w Krakowie, jednak nadzór budowlany oferujemy na terenie całego kraju, a w razie potrzeby także i w krajach Unii Europejskiej. Inwestorów, którzy mają do nas jakiekolwiek pytania bądź chcieliby wyjaśnić ewentualne wątpliwości, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej. Jesteśmy również dostępni pod wskazanym na stronie numerem telefonu. Chętnie udzielimy wszelkich informacji i odpowiemy w jak najkrótszym czasie po dokładnym zapoznaniu się z Państwa pytaniami.