Projektowanie gabinetów lekarskich

Projektowanie gabinetów lekarskich wymaga doskonałej znajomości obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wnętrz tego typu, a także norm i wymagań w zakresie BHP, ergonomii przestrzeni czy warunków sanitarnych. W praktyce oznacza to, że wiele aspektów wyglądu oraz rozmieszczenia poszczególnych elementów wyposażenia lub stref funkcjonalnych jest uregulowana prawnie, narzucając pewien stopień standaryzacji. Tworząc projekty gabinetów lekarskich zawsze uwzględniamy ten fakt i planujemy przestrzeń tak, aby była jednocześnie funkcjonalna, ergonomiczna, zgodna z wymaganiami Inwestora oraz zindywidualizowana w pożądanym stopniu.

Projekty gabinetów lekarskich

Jeśli chodzi o gabinet lekarski projekt nie może zbyt mocno różnić się od tego, co pacjent spodziewa się zastać we wnętrzu tego rodzaju. Zawsze jednak dbamy o to, by pełna zgodność z wymogami sanitarnymi, obowiązującymi przepisami prawa oraz oczekiwaniami Inwestora nie zdominowała projektu. Tworzymy funkcjonalne, estetyczne i ergonomiczne projekty gabinetów lekarskich, w których pacjenci czują się komfortowo, swobodnie i bezpiecznie.