VR

W projektowaniu jedną z ważniejszych kwestii jest przekaz oraz prezentacja zamysłu architekta Klientowi, tak aby możliwie rzetelnie odwzorować przyszłą przestrzeń, dzięki czemu Inwestor będzie mógł w pełni zrozumieć założenia i ewentualnie wnieść swoje uwagi. Ostatecznie to w końcu będzie przestrzeń służąca Inwestorowi – za którą płaci (najpierw w zakresie projektu i później już w trakcie realizacji całego zamierzenia).