Kosztorysy budowlane

Kosztorysy budowlane wykonuje się w celu oszacowania kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w celu zrealizowania danej inwestycji budowlanej, przy czym wycena prac budowlanych i pozostałych kosztów powinna być sporządzona odrębnie dla każdego obiektu stanowiącego oddzielną całość konstrukcyjną. Wykonywanie kosztorysów budowlanych może się odbywać na dowolnym etapie realizacji inwestycji, choć z reguły kosztorysy przygotowujemy dla Inwestorów planujących budowę nowego budynku albo rozbudowę, przebudowę czy remont już istniejącego budynku.

Wycena prac budowlanych

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda inwestycja ma własną specyfikę, odrębne wymagania i zakres prac do przeprowadzenia, dlatego wykonywana przez nasze biuro projektowe wycena robót budowlanych zawsze uwzględnia wszystkie czynniki, jakie mogą mieć wpływ na ostateczny koszt kosztorysu budowlanego. Bierzemy pod uwagę również lokalizację miejsca inwestycji (zależą od niej np. koszty transportu materiałów i pracowników), czas niezbędny na załatwienie ewentualnych formalności urzędowych i wydatki z nimi związane.

Kosztorysowanie robót budowlanych

Zależnie od potrzeb i oczekiwań Inwestora, przygotujemy kosztorysy budowlane dowolnego typu: – kosztorysy ofertowe – na potrzeby firm zgłaszających udział w przetargu projektowym – kosztorysy inwestorskie – m.in. dla osób ubiegających się o kredyt hipoteczny na realizację danej inwestycji budowlanej lub na potrzeby Inwestorów zamierzających negocjować z wykonawcami robót budowlanych – kosztorysy zamienne – przygotowywane z ukierunkowaniem na możliwość zmiany cen ustalonych pierwotnie pomiędzy stronami w odrębnych umowach – kosztorysy powykonawcze – najczęściej wykonywane w celu podsumowania realnych kosztów poniesionych w związku z kosztorysowaną inwestycją. Z racji na swą specyfikę jest to dokument o charakterze wiążącym, dlatego bywa używany do wyliczenia wynagrodzeń dla wykonawców poszczególnych robót. W razie potrzeby przygotujemy także dowolny inny kosztorys o określonej przez Klienta specyfice i zakresie.

Kosztorys budowlany domu

Wykonanie kosztorysu budowlanego domu jest bezwzględną koniecznością dla każdego Inwestora, który ma zamiar uzyskać w banku kredyt hipoteczny na budowę domu, ponieważ jest to jeden z dokumentów wymaganych do przyznania kredytu. Kosztorysowanie robót budowlanych jest też bardzo przydatne dla Inwestorów budujących dom za własne środki, ponieważ pozwoli realnie zaplanować wydatki i tak dobrać materiały oraz zakres robót, by nie przekroczyć swoich możliwości finansowych. Z tego względu każdy kosztorys budowlany domu przygotowujemy z ogromną starannością i w pełni zgodnie z potrzebami Inwestora.

Kosztorys prac budowlanych

Wiemy, że dobry kosztorys budowlany nie tylko ułatwia zarządzanie budżetem danej inwestycji budowlanej, ale również może przesądzić o przyznaniu bądź odmowie udzielenia kredytu na realizację tej inwestycji. Dlatego każdy kosztorys budowlany wykonujemy z najwyższą starannością, rzetelnością i dbałością o wszystkie, nawet najmniej z pozoru istotne koszty. Dzięki temu Inwestor otrzymuje dokument, który w jasny, przejrzysty i uporządkowany sposób pokazuje wszystkie wydatki, jakie będzie trzeba ponieść, aby jego inwestycja budowlana mogła zostać zrealizowana zgodnie z założeniami i oczekiwaniami.

Kosztorys budowlany - Kraków

Nasze biuro projektowe jest zlokalizowane w Krakowie, ale kosztorysy budowlane przygotowujemy dla klientów z całego kraju, a także dla Inwestorów z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji bądź mają Państwo pytania, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie lub o kontakt drogą telefoniczną. Po uważnym zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i pytaniami udzielimy odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.